individuálny tréning

 • 1. konzultácia zdarma 
 • 100% dohľad nad procesom 
 • pravidelná kontrola výsledkov
 • onlina podpora
 • edukácia o životospráve

tréning vo dvojici 

 • 1. konzultácia zdarma
 • 100% dohľad nad procesom
 • pravidelná kontrola výsledkov
 • onlina podpora
 • edukácia o životospráve

prednášky a workshopy pre firmy

 • Spánok a jeho vplyv na produktivitu v práci a ako z neho vyťažiť maximum? 
 • Aké pohybové aktivity sú vhodné pre človeka dnešného?
 • Základy biohackingu a optimalizácia cirkadiánneho rytmu

Prednášky a workshopy pre trénerov

 • Inovatívne prístupy k funkčnému silovému tréningu 
 • Práca s klientom, komunikácia, plánovanie a anamnéza

skupinové tréningy pre firmy

 • Organizácia a vedenie pravidelných tréningov pre firmy
 • U vás vo firme alebo u nas vo fitnesscentre
 • Kompezácia sedáveho zamestnania a zlepšenie celkovej kondície